מערכות כיבוי וגילוי אש

גלאי העשן המחוברים בצורה חשמלית למערכות גילוי וכיבוי אש הינן בעלות בקרה אלקטרונית אשר באמצעותה הן מזהות את תחילתו של תהליך השריפה וזאת ע"י זיהוי גיצי עשן ראשונים. המערכות מתריעות ומדווחות בעזרת חייגן הודעות לאיש הקשר או לרשות הכיבוי. מערכות אלו מהוות אמצעי זיהוי ראשוני לתחילתה של שריפה המאפשר תגובה מיידית.
הטכנאים והמתקינים שלנו  הינם מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי ובעלי הסמכות מטעם  רשות הכבאות ומוסמכים להתקנות ותחזוקות של מערכות גילוי האש והעשן.
מערכת לגילוי אש ועשן הינה מערכת אלקטרונית אוטומטית המזהה את פרוץ הדליקה בשלב המוקדם ביותר. המערכת מדווחת ליושבי המקום, באמצעות אזעקה, על מצב חירום ומזעיקה באמצעות חייגן אוטומטי גורמים נוספים בהם מכבי האש, מוקד סיור ואנשי מפתח נוספים. כמו כן המערכת מפעילה מטפים לכיבוי אוטומטי ומערכות חירום נוספות.logo בניית אתרים