מערכת כיבוי ספרינקלרים

חברת "המרכז למערכות כיבוי אש בע"מ" מבצעת תכנון והתקנת מערכות ספירנקלרים על-פי התקן הישראלי 1596 ומספקת שירותי תחזוקת מערכות ספרינקלרים על-פי התקן הישראלי 1928 – מספר היתר מטעם מכון התקנים 37083. כמו כן, אנחנו מוסמכים לביצוע תחזוקת חדר משאבות על-פי התקן הישראלי 1968.
מערכת ספרינקלרים (מתזים), הינה מערכת לכיבוי אש במים אשר מטרתה היא השתלטות על השריפה על ידי הורדת גובה הלהבות עד לכדי כיבוי ובכך לאפשר הצלת חיי אדם ע"י הימלטות השוהים במבנה ומניעת נזקי רכוש עד כמה שאפשר.
מערכת הספרינקלרים פרוסה על תקרות/קירות המבנה באמצעות צנרת מיוחדת. המערכת נמצאת בלחץ תמידי וכאשר פורצת שריפה, יפתחו המתזים הקרובים למקור האש. יחידות קצה הצנרת מהוות כמעין ממטרה קטנה הסגורה היטב ועמידה בלחצי המים. פתיחת המימטר מתבצעת בחום משתנה (לפי דרגת הסיכון) ואז פורצים המים באלומות פיזור משנתה (לפי רמת סימון). סוג המתז, קוטרו וטמפרטורת הפתיחה שלו ייקבעו ע"י המתכנן.
מה כולל מערכת ספרינקלרים?
תכנון וביצוע ע"י מומחים - מערכת ספרינקלרים
התקנה ואחזקה - חדרי משאבות
תחזוקה שנתית וביקורות .

logo בניית אתרים